Ghiduri Turistice, Albume – Romania

Targu Neamt

Targu Neamt

Piatra Neamt | Targu Neamt | Lacu Rosu, Barajul Bicaz | Durau

Harta Targu Neamt

Aflat în nord-estul depresiunii Neamţ, la aproximativ 42 km de Piatra Neamţ, la o altitudine de 425 m, orăşelul Târgu Neamţ este vestit printre aşezările moldoveneşti încă din sec. XIV, când a început să se afirme ca centru comercial. Prin poziţia sa, în preajma unor cunoscute monumente istorice şi de artă, oraşul a devenit în ultimii ani un important centru turistic.

Orasul Targu Neamt

Cetatea Neamt.

Obiective Turistice:

Cetatea Neamţ. Ridicată pe dealul Pleşu, ce către Petru I Muşat, între anii 1382-1387, întărită de voievodul Ştefan cel Mare, cetatea a rezistat eroic la 1476 în faţa oştilor lui Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului.

Muzeul memorial „Ion Creangă”. Aflat în cartierul Humuleşti al oraşului, muzeul reconstituie prin exponate diverse, personalitatea marelui povestitor.

Muzeul orăşenesc. Înfiinţat în 1957, reorganizat în 1978 în actuala clădire – fosta Şcoală Domnească din 1852, azi monument istoric. Colecţiile cuprind îndeosebi exponate de arheologie (piese descoperite în săpăturile de la Cetate).

Orasul Targu Neamt

Cetatea Neamt.

Muzeul Memorial „Mihail Sadoveanu” (comuna Vânători-Neamţ). Este consacrat vieţii si creaţiei prozatorului care işi petrecea adesea verile aici.

Hanul Ancuţei. Se află în comuna Tupilaţi, pe drumul dintre Tîrgu Neamţ şi Roman, la aproximativ 28 km de Roman. Este un plăcut loc de popas care evocă întâmplările de demult povestite în paginile pline de farmec ale lui Mihail Sadoveanu.

Casa memoriala Ion Creanga din Humulesti - Targu Neamt

Casa memoriala Ion Creanga din Humulesti.

Complexu medieval Neamţ. Situat în comuna Vînători-Neamţ, a fost cel mai important focar de cultură şi artă a Moldovei medievale şi, totodată unul dintre cele mai valoroase ansambluri arhitectonice ale artei vechi româneşti. În 1497 Ştefan cel Mare a ridicat aici un monument ce încununează stilul moldovenesc construit în epoca lui, impresionând prin proporţiile sale grandioase, neatinse până atunci, dar şi prin armonia formelor arhitectonice şi a decoraţiei faţadelor. În cadrul complexului se află un mezeu cu preţioase obiecte de artă medievală moldovenească.
Într-o pădure din apropiere se află rezervaţia de zimbri „Dragoş Vodă”.

Manastirea Varatec, aflată în satul cu acelaşi nume, a fost ridicată în anul 1808 şi îmbină forme tradiţionale moldoveneşti cu elemente neoclasice. În imediata apropiere se află mormântul Veronicăi Micle, în cadrul muzeului local, situat în incinta fostei şcoli.

Manastirea Agapia, aflată in comuna cu acelaşi nume, este o ctitorie a hatmanului Gavril din anii 1644-1647, refăcuta în 1823, când faţadele au fost îmbrăcate într-un decor de inspiraţie neoclasică, în interior, picturi murale realizate de Nicolae Grigorescu între 1858-1860. La Agapia se poate vizita si Muzeul Memorial „Alexandru Vlahuţă”, amenjat într-o modosetă casă cu cerdac unde poposeau adesea, ca oaspeţi ai autorului „României pitoreşti”, scriitori iluştri precum Caragiale, Delavrancea, Ibrăileanu, Sadoveanu, Topîrceanu.

Casa Memoriala Ion Creanga

Casa Memoriala Ion Creanga, Humulesti.
Casa Memoriala Ion Creanga

Casa Memoriala Ion Creanga, Humulesti.
Casa Memoriala Ion Creanga

Casa Memoriala Ion Creanga, Humulesti.
Casa Memoriala Ion Creanga

Casa Memoriala Ion Creanga, Humulesti.
Casa Memoriala Ion Creanga

Casa Memoriala Ion Creanga, Humulesti.
Targu Neamt

Orasul Targu Neamt.
Casa Memoriala Ion Creanga

Casa Memoriala Ion Creanga, interior.
Casa Memoriala Ion Creanga

Casa Memoriala Ion Creanga, interior.

Bucovina Ghid Turistic