Ghiduri Turistice, Albume – Romania

Manastirea Varatec

Manastirea Varatec - Neamt

Harta Romania - Varatec

Anul construcţiei: 1808
Construită de: Duhovnicul Iosif şi Maica Olimpiada
Locaţia: Neamţ
Rezumat: Biserica are elemente combinate din vechiul stil moldovenesc din secolele XV-XVI cu influenţe străine, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Biserica e dreptunghiulară, cu o singură absidă la capătul estic. Cele două abside laterale ale naosului sunt cioplită în pereţii groşi şi nu se văd din exterior.

Manastirea Varatec

Catapeteasma bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.

Faţadele sunt simple şi netede, doar un brâu de ocniţe oarbe înconjoară biserica pe sub streşini. Cele două turle sunt rotunde, dar bazele lor sunt poligonale şi foarte înalte. La un moment dat, au fost adăugate două turnuri de lemn, decorative, dar în 1900 un incendiu a distrus acoperişul şi micile turnuri nu au mai fost refăcute.

Biserica are un exonartex suprapus vistieriei, pronaosului, naosului şi altarului. Pe părţile nordică şi sudică ale exonartexului, se află două pridvoraşe rotunde, cu acoperişul bulbat, adăugate mai târziu.
Frescele originale din interior, pictate în 1841, au fost refăcute în 1882, aşa cum atestă inscripţia de pe peretele nordic al exonartexului: „Această biserică a fost pictată în ulei de către pictorii I. Ioan şi D. Iliescu, în 1882”.
Zidurile din jur au fost construite în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi, treptat, s-au adăugat un refectoriu din piatră, celule noi şi turnul de la poartă.

Contact:

Adresa: Comuna Agapia, Sat Varatec, 617013, Judetul Neamt
Tel: +40 (233) 416333
Cazarea se poate face la maicute.

Manastirea Varatec

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Manastirea Varatec.
Manastirea Varatec

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, vazuta dinspre sud-est.
Manastirea Varatec

Curtea manastirii Varatec.
Manastirea Varatec

Locuintele maicutelor, Manastirea Varatec.

Bucovina Ghid Turistic