Ghiduri Turistice, Albume – Romania

Manastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel

Manastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel

Suceava | Radauti | Gura Humorului | Campulung Moldovenesc | Falticeni | Vatra Dornei

Manastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel

Micul Athos Romanesc.

This story in English

La aproximativ 25 km de oraşul Vatra Dornei, în munţii înverziţi şi plini de istorie ai Ciocăneştiului, în satul Botoş din judeţul Suceava se află, într-o oază de linişte a minţii şi de odihnă a sufletului, un frumos locaş de rugăciune închinat Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel pe care pelerinii l-au numit Micul Athos romanesc.
Începutul acestui asezământ monahal nu se pierde în negura istoriei, aşa cum se întâmplă în cazul multor mănăstiri sucevene. Schitul de la Botoş a răsărit din râvna spre Dumnezeu şi curajul mărturisirilor a 37 de călugări care s-au nevoit în ascuns în vremea prigoanei comuniste. În urma Decretului 410 ei au fost arestaţi şi au coborât Botoşul în lanţuri, în anul 1959.
Călugării au fost adăpostiţi de Ciocan Andrei şi soţia sa, Mina, iar Sfânta Liturghie se săvârşea zilnic în podul unui grajd, pe locul în care s-a zidit mai târziu biserica schitului.

Manastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel

Manastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel – privire de ansamblu.

Terenul în suprafaţă de 5 ha a fost donat de Ciocan T. Petru împreună cu copiii, Petrică şi Mariana. Lucrările de construcţie şi amenajare au fost initiate de primarul Gheorghe Tomoiaga, soţia Irina şi copiii (Pr. Dimitrie si Ioana- Maria), sprijiniţi de Arhim. Dosoftei Scheul, fraţii Silvia Scheul şi Vladimir Tomoiaga, în perioada 1999-2007.
Primul Paraclis, sfinţit în anul 2000, a fost mistuit de flăcări, construindu-se apoi actuala biserică. Slujba de sfinţire a schitului a fost oficiată în 2007 de IPS. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Manastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel

Constructia bisericii a fost realizata din lemn.

Biserica este construită din lemn, cu echipa condusă de Străjeru Ilie din Pojorâta, iar pictura este realizată de pictorul Viorel Costin, din Botoşani. Până la momentul sfinţirii s-a amenajat un drum de acces, s-a construit clopotniţa, trapeza, bucătăria, precum şi un corp de chilii. Din noiembrie 2009, cu binecuvântarea IPS. Pimen, un grup de călugări de la mănăstirea Doroteia a fost transferat la schitul Botoş, egumen fiind numit Protosinghel Galaction Dominte. Astfel, s-a reînnodat şirul Sfintelor Liturghii zilnice, a slujbelor de noapte şi a rânduielilor călugăreşti.
Până în prezent s-au finalizat lucrările de construcţie la corpul de chilii, s-au reamenajat trapeza şi bucătăria, precum şi câteva chilii pentru pelerini. De asemenea, prin osârdia credincioşilor s-a reusit alimentarea cu energie electrică a schitului, împodobirea bisericii cu odăjdii, acoperăminte şi Sf. Vase noi, începându-se şi pictura catapetesmei, în stil bizantin.

SManastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel

Interiorul bisericii.

În viitor, prin îngăduinţa şi binecuvântare arhierească se intenţionează construirea unui mic aghiazmatar pentru săvârşirea slujbelor de vară, pe timp frumos, îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi construcţia unei trapeze pentru pelerini.
Obştea numără astăzi 9 vieţuitori, râvnitori în sporirea duhovnicească şi împlinirea cu străşnicie a jurămintelor făcute Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, la depunerea voturilor monahale. Astfel, se săvârşesc zilnic cele 7 laude, Sf. Liturghie, spovedania săptămânală a obştii şi împlinirea cu dragoste a ascultărilor rânduite, lectura operelor filocalice şi patristice.
Celor ce au dorit sa-şi adâncească studiile teologice li s-a permis sa urmeze una din facultăţile de profil din ţară.

Manastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel

Slujitorii Domnului de la Manastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel.

Sfântul locaş al schitului nu se poate lăuda cu icoane făcătoare de minuni, tezaure vechi voievodale sau obiecte de patrimoniu. Schitul din Botoş se laudă, ca şi mănăstirile Putna, Suceviţa, Moldoviţa, Rarău, Doroteia cu râvna spre cele duhovniceşti, cu puterea Duhului Sfant agonisit prin truda slujbelor Sf. Liturghii- esenţa sublimă a culturii creştine şi dar dumnezeiesc, prin care Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos ni se dă nouă, mădularelor bisericii, să-L mâncăm, să-L bem pentru a noastră mântuire.

Programul liturgic al mănăstirii este păstrat cu sfinţenie şi se înscrie în vechea tradiţie a rânduielilor monahale în întreaga Moldovă:
– Acatistul zilei, Ceasul III, Ceasul IV, Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru ctitori şi cei adormiţi
-Vecernia şi Pavecerniţa
– Miezonoptica şi Utrenia
Porţile Schitului sunt mereu deschise pentru toţi cei ce vor să găsească o rugăciune de binecuvântare, de dezlegare de păcate, de sănătate prin puterea Sfantului Maslu, un sfat şi un popas duhovnicesc într-un cadru natural deosebit.

Acces: Drumul European Câmpulung-Vatra Dornei, dreapta în Iacobeni pe DN 18 spre Ciocăneşti/Baia Mare până în satul Botoş,de unde se traversează podul peste Bistriţa şi se urcă înca 3 km.

Contact: Staret Protosinghel Galaction Dominte tel 0741510165 si 0725278298

Manastirea Sf. Apostoli Petru si Pavel