Biserica Calinesti Susani

Harta Maramures - Calinesti Susani

Anul construcţiei: 1784
Locaţia: Călineşti se află în valea Cosăului, la poalele munţilor Gutâi, la sud de Sighetu Marmaţiei.
Sumar :Fundaţia bisericii este excepţională: planul triconc arată influenţa clară a Moldovei, unde acest tip e dominant. Într-un plan triconc sunt trei abside la capătul estic al bisericii, nu numai obişnuita absidă estică a altarului, ci şi naosul cu două abside laterale, la nord şi la sud.

Calinesti Susani - Maramures

Biserica Nasterea Maicii Domnului vazuta dinspre vest.

Accesul în biserică se face prin faţada sudică, nu prin cea vestică, cum este de obicei în cele mai multe biserici din Maramureş. Chenarul larg este decorat cu viţă de vie întoarsă pe piloni verticali, cu o cruce şi data 1784 pe pragul uşii.
Acoperişul are streşini duble în jurul bisericii şi doar culmea altarului este uşor mai joasă decât principalul acoperiş. Pictura murală originală a fost aplicată pe bucăţile textile, care au fost văruite cu un strat preparat. Din păcate, la un moment dat, aceste picturi au fost îndepărtate, doar o mică bucată rămasă fiind dovada existenţei anterioare.

Maramures Ghid Turistic

Calinesti Caieni - Maramures

In centrul catapetesmei sunt chipurile Sfintei Fecioare, mai jos – Iisus Hristos si Inaltul Cleric pe tronul Sau. Maria ii are alături pe Profeti, iar Iisus – pe Apostoli.

Catapeteasma poartă semnătura Nicolae Cepschin, fiind din 1788. Aranjamentul este unul obişnuit, deasupra fiind Iisus răstignit, înconjurat de Fecioara Maria şi Sf. Ioan Evanghelistul. Urmează apoi teme destul de rare, cel puţin pentru acest loc, Arhanghelii Mihail şi cei patru Evaghelişti pe o parte, Abel ucis de Cain pe cealaltă parte. Urmează apoi figura centrală a Maicii Domnului înconjurată de profeţi şi, mai jos, Iisus Hritsos în mijlocul celor 12 Apostoli.