Ghiduri Turistice, Albume – Romania

Biserica Calinesti Caieni

Harta Maramures - Calinesti Caieni

Anul construcţiei: 1630
Locaţia: Călineşti se află pe valea Cosăului, la poalele munţilor Gutâi, la sud de Sighetu Marmaţiei.
Sumar: Biserica din lemn închinată Naşterii Maicii Domnului este în Căieni, pe partea estică a satului. Este aşezată pe dealul cimitirului, într-o poziţie relativ izolată, cu privelişte peste sat.

Calinesti Caieni - Maramures

Biserica “Nasterea Maicii Domnului” din Calinesti Caieni vazuta dinspre sud. In prim plan se afla portalul, iar in spate – corpul principal al bisericii.

Fiecare perete e construit doar cu cinci grinzi de stejar, dar secţionarea fiecărei jumătăţi de grindă este la aproape jumătate de metru. Grinzile sunt unite prin cuie de lemn, iar colţurile sunt legate printr-o tehnică veche. La început, planul bisericii a fost unul tradiţional: pronaosul dreptunghic şi naosul cu un altar poligonal. La începutul secolului al XIX-lea, biserica a fost modificată drastic. Tot peretele nordic al clădirii a fost mutat cu trei metri mai la nord, ceea ce a dus la forma actuală înclinată. Peretele nou a fost făcut din grinzi de brad şi, desigur, picturile murale din secolul al XVIII-lea au fost distruse. În acelaşi timp, portalul neobişnuit de mare a fost adăugat în faţa intrării, pe faţada sudică. Masiva uşă de intrare este impresionantă prin mărimea şi proporţiile sale. O cruce gravată pe pragul uşii este singura decoraţie.
Un acoperiş cu un singur rând de streşini acoperă întreaga structură, dar atât altarul, cât şi portalul au acoperişurile lor uşor coborâte. Turla pare foarte scurtă, deşi la început era bine proporţionată. Întinderea mare a corpului bisericii sugera de asemenea că s-a înălţat vârful acoperişului, iar acum începe chiar sub mica turlă a bisericii. Proporţiile originale sunt vizibile pe părţile vestică şi sudică.

Calinesti Caieni - Maramures

Bolta si peretii altarului poligonal sunt acoperiti cu picturi murale.

Podeaua originală a bisericii era făcută din lut, dar actuala podea este făcută din placaj din lemn pentru pronaos şi pentru cea mai mare parte din naos. Altarul şi locul din faţa catapetesmei, folosite de preoţi sunt pavate cu lespezi din piatră. Acestea sunt uşor ridicate şi formează o platformă care delimitează acel spaţiu sacru de spaţiul laic din faţă. Deasupra platformei, două grinzi marchează aceeaşi separare.
Sunt doar două motive decorative şi se pot observa câţiva serafi pictaţi pe bolta altarului. Pe pereţi, pe registrul întâi, întruchipaţi în picioare Sfinţii Ierarhi ţinând în mâini cărţile, pe fondul arhitectural. Chiar deasupra ferestrei se află scena Coborârii de pe Cruce.

Calinesti Caieni - Maramures

Peretele vestic al naosului este pictat cu scene din Ciclul Patimile lui Iisus. Deasupra se afla Judecata de Apoi, iar mai jos – scene din Marea Judecata.

Naosul are o boltă înaltă, pe care este pictat Tatăl, cu un seraf deasupra capului şi cu un altul la picioare, prin care se reprezenta la început Sfânta Treime. Pe registrul întâi, pe partea sudică a bolţii sunt cinci scene din Geneză, dintre care unele sunt clare, precum Facerea lui Adam, Pomul vieţii şi Izgonirea din Rai. Pe partea nordică a bolţii sunt scene din Vechiul Testament, Lameh vorbindu-i soţiei, Abel ucis de Cain, Eva întorcând lâna, Adam lucrând pământul, Dumnezeu vorbindu-i lui Adam şi Cain ucis de Lameh.
Catapeteasma a fost zugrăvită de faimosul pictor de biserici local, Alexandru Ponehalschi, în 1764, aşa cum erau originale toate picturile murale interioare. Perspectiva frontală asupra scenelor şi fundalul arhitectural simplu care sugerează volumul arată un stil care a fost adaptat suprafeţelor mici. Aproape că aminteşte de miniaturile făcute pentru manuscrisuri. Catapeteasma are două uşi imperioase sculptate frumos şi doar o uşă a diaconului. Este o formă de structură arhaică şi mai mică, dar se potriveşte bine în aceste bisericuţe.

Maramures Ghid Turistic