Biserica Borsa

Harta Maramures - Borsa

Anul construcţiei: 1717
Locaţia: Locurile din Borşa de pe cursul superior al Vişeulllui, la 81 de km sud-vest de Sighetu Marmaţiei, pe drumul naţional DN18.
Sumar: Interiorul a fost pictat de către un artist necunoscut în 1775. programul iconografic nu este tipic pentru decoraţiil murale descoperite de obicei în ţinutul istoric al Maramureşului, având în vedere că scenele descoperite acolo sunt izolate din punct de vedere tematic şi nu există nici o ordine logică între ele.

Borsa - Maramures

Biserica „Sfintii Arhangheli” din Borsa vazuta dinspre nord-vest.

Biserica are un plan dreptunghiular, acoperişul principal cu cele două seturi de streşini acoperind portalul, pronaosul şi naosul. Absida pentagonală a altarului are un acoperiş uşor coborât. O turlă înaltă se află deasupra pronaosului, ca în cazul majorităţii bisericilor maramureşene. Portalul deschis la capătul vestic al bisericii are două caturi. Trei arcuri sprijină faţada vestică a ambelor niveluri.
Pe părţile nordică şi sudică sunt două arcuri mai mici, ambele sus şi jos. Picturile conţin particularităţi stilistice observate la bisericile construite la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în jurul oraşului Baia Mare. De exemplu, decoraţiile de pe bolta naosului, pictată în stil liber, cu linii curbate, aminteşte de stilul pictorului Ştefan, care a lucrat în 1783 la bisericile din lemn din Şurdeşti şi Plopiş. În afara picturilor, interiorul bisericii este decorat cu sculpturi în lemn.
În jurul anului 1800, altarul şi capătul estic al bolţii din naos au fost refăcute pentru a ascunde semnele focului. Suprafeţele au fost acoperite cu bucăţi de haine, deasupra cărora hârtia a fost lipită şi apoi pictată în culori vii.

Borsa - Maramures

Scena din Viata lui Iisus, pictata pe peretii naosului.

Pe plafonul din pronaos sunt pictaţi îngeri şi, în colţuri, serafi, iar pe pereţi – Intrarea în Ierusalim, Iisus şi femeia samariteană, Izgonirea din Rai, Uciderea Sfântului Arhidiacon Ştefan, Sfântul Nestor biruind păgânii, Alexie, omul lui Dumnezeu, Pustnicii, Parabola celor 10 Fecioare, precum şi Judecata de Apoi.
Pe bolta naosului sunt pictate: Înălţarea Maicii Domnului, Sfânta Treime şi Cei patru Evanghelişti. Pe pereţi scenele sunt încadrate cu chenare cu şir alb sau pictat, mari şi dreptunghiulare. Scenele sunt din Viaţa şi Patimile lui Iisus, dar nu sunt aşezate în vreo ordine cronologică, cum era de obicei. Inscripţiile care denumesc temele sunt plasate între registre. Pe registrele de mai jos ale pereţilor, se întâlnesc şi scene din Geneză şi din Vieţile Sfinţilor.

Maramures Ghid Turistic