Ghiduri Turistice, Albume – Romania

Biserica Dolhestii Mari

Harta Bucovina - Biserica Dolhestii Mari

Anul construcţiei: 1481
Construită de: Familia Şendrea
Locaţia: Dolheştii Mari, judeţul Suceava
Sumar: Trăsătura caracteristică a acestei biserici este prezenţa celor două firide înalte cu arcuri ascuţite, pe fiecare perete longitudinal. În pronaos, aceste nişe laterale au fost folosite pentru mormintele familiei fondatoare. Doar mormântul Mariei Şendrea, sora lui Ştefan cel Mare, este citeţ.

Biserica Dolhestii Mari

Biserica Dolhestii Mari vazuta dinspre sud.

Dolheştii Mari se află la 15 km est de Falticeni, în drum spre Probota. Satul a aparţinut boierului Şendrea în 1395, aşa cum arată primul document care îi atestă existenţa. Pe partea dreaptă a drumului se află o biserică simplă, albă. La capătul vestic al clădirii se află clopotniţa, deasupra holului de la intrare, dar acestea sunt adăugări târzii.
Biserica este cea mai veche din Moldova, dintre câte mai există, care a fost fondată de către un nobil. A fost construită ca paraclis privat al boierului Şendrea, în acelaşi aşezământ cu reşedinţa medievală.

Biserica Dolhestii Mari

Privire de ansamblu asupra peretelui sudic al pronaosului.

Absenţa unei inscripţii comemorative ne împiedică să ştim data exactă a construirii bisericii. În ultimii 50 de ani, cercetătorii au format o serie de ipoteze privind datarea acesteia, luând în considerare şi istoria familiei Şendrea. Letopiseţul zonei specifică faptul că eroul din Râmnic a fost înmormântat în biserica Dolheştii Mari, alături de tatăl său. Acest fapt sugerează că biserica a fost construită cel puţin cu o generaţie înainte de 1481 şi caracteristicile stilistice ale edificiului susţin această idee. Biserica aparţine unui tip arhaic, cu particularităţi preluate din arhitectura gotică mărginită. Are un edificiu rectangular, cu o absidă estică poligonală, cu cinci laturi. În tradiţia bizantină, laturile poligonului erau vizibile doar în exterior, iar absidele erau semicirculare în interior. Aici, în Dolheşti, interiorul absidei este poligonal, trăsătură caracteristică stilului gotic.

Biserica Dolhestii Mari

Firida vestică de pe peretele sudic al pronaosului.

Ceea ce face unică biserica din Dolheştii Mari sunt pereţii văruiţi în alb, întrerupţi de picturi colorate în doar două locuri, ambele în pronaos. Una este firida vestică a peretelui sudic, cealaltă e icoana Sfintei Parascheva, patroana bisericii, pictată pe o lunetă de deasupra uşii de la intrare, care duce spre naos.
Pictura din firida peretelui sudic este cu totul neobişnuită, deoarece alegerea temelor pentru această parte a bisericii nu a fost găsită în nici o altă biserică moldovenească.

Contact:

ADRESA: Dolhestii Mari, 727185, judetul Suceava
Tel.: + 40 (230) 204746/18

Bucovina Ghid Turistic